Dịnh vụ giám định

Giám định dự án
Giám định dự án
Giam định hàng hải
Giam định hàng hải
Giám Định Hàng Hóa XNK
Giám Định Hàng Hóa XNK
Giám định máy móc, dây chuyền sản xuất
Giám định máy móc, dây chuyền sản xuất
Giám định hàng hóa đóng container
Giám định hàng hóa đóng container
Giám định hàng lỏng
Giám định hàng lỏng
Giám định công trình xây dựng
Giám định công trình xây dựng
Giám định nông - hải sản
Giám định nông - hải sản
Giám định công nghiệp
Giám định công nghiệp

Dịnh vụ KIỂM ĐỊNH

Kiểm Định Các Công Trình Xây Dựng, Xây Lắp
Kiểm Định Các Công Trình Xây Dựng, Xây Lắp
Kiểm Định Các Công Trình Xây Dựng, Xây Lắp
Kiểm Định Các Công Trình Xây Dựng, Xây Lắp
Kiểm Định An Toàn Trang Thiết Bị
Kiểm Định An Toàn Trang Thiết Bị

Dịch vụ thẩm định

Thẩm định BĐS
Thẩm định BĐS
Thẩm định BĐS
Thẩm định BĐS
Thẩm định BĐS
Thẩm định BĐS

KHỬ TRÙNG

Hàng bảo quản trong kho
Hàng bảo quản trong kho
Phương tiện chuyên chở
Phương tiện chuyên chở
Silo, nhà xưởng, kho bãi, văn phòng, nhà ở
Silo, nhà xưởng, kho bãi, văn phòng, nh...
Các công trình xây dựng
Các công trình xây dựng
Khử trùng hàng nông sản
Khử trùng hàng nông sản
Khử trùng Pallets, bao bì đóng gói bằng gỗ
Khử trùng Pallets, bao bì đóng gói bằn...
Khử trùng hàng gỗm sứ
Khử trùng hàng gỗm sứ
Khử trùng Mây, tre, lá
Khử trùng Mây, tre, lá
Thức ăn chăn nuôi
Thức ăn chăn nuôi